ผลเสียที่จะเกิดขึ้น หากว่าอุตสาหกรรม ไม่มีการควบคุมความชื้น

ในอุตสาหกรรมนั้นจะมีการเก็บสินค้า และ การทำงานของเครื่องจักรที่มากมายอย่างมาก ซึ่งในอุตสาหกรรมนั้นจะมีการควบคุมความชื้น และ อุณหภูมิไว้อย่างมีมาตรฐาน และ ตามเกณฑ์ที่กำหนด และในการควบคุมความชื้นนั้นก็เป็นหนึ่งในการควบคุมที่มีความมีมาตรฐานอย่างมากด้วยเช่นกัน แต่ในบทความนี้เราจะมาพูดถึงว่า “ถ้าหากว่าในอุตสาหกรรมนั้นไม่มีการควบคุมอุณหภูมิ และ ความชื้น” นั้นจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง (ซึ่งเราเป็นเพียงการสมมุติเหตุการณ์ขึ้นมาเท่านั้นนะครับ)

เกิดการระเบิดขึ้นได้

นี้เรียกว่าอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่ร้ายแรงเลยก็ว่าได้นะครับ เพราะว่าการควบคุมความชื้นนั้นจะสำคัญอย่างมากโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการผลิตวัตถุระเบิดนั้น จะต้องมีการควบคุมความชื้นให้อยู่ในระดับที่คงที่อย่างมาก เพราะว่าถ้าหากว่าไม่มีการติดตั้ง เครื่องวัดอุณหภูมิ และ ความชื้นนั้น ถ้าหากว่ามีอุณหภูมิที่สูงมากเกินไป และ มีความชื้นที่ต่ำเกินไปนั้นจะทำให้ วัตถุระเบิดนั้น ระเบิดขึ้นได้ ยิ่งถ้าหากว่าเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ด้วยแล้วก็จะมีความเสียหายในวงกว้างอย่างมาก

อุตสาหกรรมวงการแพทย์ไม่สามารถช่วยชีวิตได้

ในการผลิตอุปกรณ์การแพทย์นั้นจะมีการควบคุมความชื้น และ อุณหภูมิให้มีมาตรฐานอย่างมากแน่นอน  เพราะว่าในการผลิตอุปกรณ์การแพทย์นั้นจะต้องผลิตในพื้นที่ที่มีการควบคุมทุกอย่างให้มีมาตรฐาน ทั้งอุณหภูมิ และ ความชื้น ซึ่งถ้าหากว่าไม่มีการควบคุม และ ความชื้นมากเกินไป อุปกรณ์การแพทย์นั้นอาจจะไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ ไม่สามารถที่รักษาชีวิตคนได้ด้วยเช่นกัน

อุตสาหกรรมวงการไม้ที่ได้ไม้ไม่มีคุณภาพ

ในอุตสาหกรรมไม้นั้น เรื่องของความชื้นนั้นมีความสำคัญอย่างมาก และ ที่สำคัญนั้นถือว่าเป็นปัจจัยหลักเลยด้วยเช่นกัน เพราะว่าไม้นั้นถ้าหากว่าได้เจอกับความชื้น หรือ น้ำ นั้นจะทำให้ไม้นั้นโป่ง และ พองมากขึ้น  ซึ่งนั้นจะทำให้ไม้นั้นเสียคุณภาพอย่างมาก และที่สำคัญไม้นั้นจะไร้คุณภาพ จนทำให้ไม้นั้นไม่สามารถใช้งานได้ และทำให้เราได้ไม้ที่ไม่มีคุณภาพมาใช้งานนะครับ

ระยะเวลาการเก็บอาหารน้อยลง

ความชื้นนั้นมีผลต่ออาหารอย่างมากด้วยเช่นกัน เพราะว่าอาหารนั้นจะมีการเก็บในระยะที่ยาวนานนั้นก็เพราะว่าในขั้นตอนการผลิต และ การเก็บสินค้านั้นจะมีการลดความชื้น เพื่อไม่ให้อาหารนั้นสัมผัสกับความชื้น ซึ่งถ้าหากว่าอาหารนั้นไม่มีการเก็บความชื้น นั้นจะทำให้อาหารนั้นสัมผัสกับความชื้น และ ทำให้ เชื้อรานั้นเติบโตขึ้นจนไม่สามารถรับประทานได้อีกต่อไป หรือ ระยะเวลาการรักษา การเก็บสินค้านั้นไม่ได้นานเท่าที่ควรนะครับ

ดังนั้นจะเห็นว่าความชื้นนั้นมีผลต่อหลากหลายอุตสาหกรรมอย่างมากนะครับ  ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเก็บรักษา รวมถึงคุณภาพของสินค้า นั้นก็เกิดขึ้นจากความชื้นได้ด้วยเช่นกัน ดังนั้นจะเห็นว่าอุณหภูมินั้นมีความสำคัญอย่างมากนะครับ  เพราะว่ามีผลต่อเรื่องอื่น ๆ มากมายเลยนะครับ ทั้งคุณภาพ และ เรื่องของการเก็บรักษา และการใช้ประโยชน์ จะเห็นว่ามีผลอย่างมากด้วยเช่นกัน ดังนั้นจึงเห็นว่าความชื้นนั้นจึงมีผลอย่างมากในเรื่องต่าง ๆ ดังนั้นจึงมีการใช้ เครื่องกำจัดความชื้นไว้ภายในอุตสาหกรรมด้วยเช่นกัน