ผลเสียที่จะเกิดขึ้น หากว่าอุตสาหกรรม ไม่มีการควบคุมความชื้น

ในอุตสาหกรรมนั้นจะมีการเก็บสินค้า และ การทำงานของเครื่องจักรที่มากมายอย่างมาก ซึ่งในอุตสาหกรรมนั้นจะมีการควบคุมความชื้น และ อุณหภูมิไว้อย่างมีมาตรฐาน และ ตามเกณฑ์ที่กำหนด และในการควบคุมความชื้นนั้นก็เป็นหนึ่งในการควบคุมที่มีความมีมาตรฐานอย่างมากด้วยเช่นกัน แต่ในบทความนี้เราจะมาพูดถึงว่า “ถ้าหากว่าในอุตสาหกรรมนั้นไม่มีการควบคุมอุณหภูมิ และ ความชื้น” นั้นจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง (ซึ่งเราเป็นเพียงการสมมุติเหตุการณ์ขึ้นมาเท่านั้นนะครับ) เกิดการระเบิดขึ้นได้ นี้เรียกว่าอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่ร้ายแรงเลยก็ว่าได้นะครับ เพราะว่าการควบคุมความชื้นนั้นจะสำคัญอย่างมากโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการผลิตวัตถุระเบิดนั้น จะต้องมีการควบคุมความชื้นให้อยู่ในระดับที่คงที่อย่างมาก เพราะว่าถ้าหากว่าไม่มีการติดตั้ง เครื่องวัดอุณหภูมิ และ ความชื้นนั้น ถ้าหากว่ามีอุณหภูมิที่สูงมากเกินไป และ มีความชื้นที่ต่ำเกินไปนั้นจะทำให้ วัตถุระเบิดนั้น ระเบิดขึ้นได้ ยิ่งถ้าหากว่าเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ด้วยแล้วก็จะมีความเสียหายในวงกว้างอย่างมาก อุตสาหกรรมวงการแพทย์ไม่สามารถช่วยชีวิตได้ ในการผลิตอุปกรณ์การแพทย์นั้นจะมีการควบคุมความชื้น และ อุณหภูมิให้มีมาตรฐานอย่างมากแน่นอน  เพราะว่าในการผลิตอุปกรณ์การแพทย์นั้นจะต้องผลิตในพื้นที่ที่มีการควบคุมทุกอย่างให้มีมาตรฐาน ทั้งอุณหภูมิ และ ความชื้น ซึ่งถ้าหากว่าไม่มีการควบคุม และ ความชื้นมากเกินไป…

Continue Reading