เครื่องวัดฝุ่น PM 2.5 จาก PICO มีตัวไหนบ้างมาดูกัน

ฝุ่น PM 2.5 เนฝุ่นที่มีขนาดเล็กมาก ๆ ที่องค์การสุขภาพโลก หรือ WHO ได้ระกาศว่าเป็นฝุ่นที่ส่งผลอันตรายในกลุ่มที่ 1 ที่สามารถทำให้เกิดโรคมะเร็ง และ โรงทางเดินหายใจอื่น ๆ ได้ ซึ่งเจ้าฝุ่น PM 2.5 นั้นมักเกิดขึ้นจากการเผาไหม้ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นใบไม้ ขยะ ในที่โล่ง หรือ กระทั่งการเผาไหม้จากโรงงาน และ ฝุ่นจากการก่อสร้าง ดังนั้นโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ หลายที่จึงติดตั้งเครื่องวัดฝุ่น PM 2.5 ไว้ เพื่อคอยเช็คปริมาณฝุ่นในอากาศเพื่อไม่ให้เกินมาตราฐานและ ปลอดภัยต่อร่างกาย สุขภาพของแรงงาน และ ชุมชนโดยรอบ วันนี้ PICO…

Continue Reading